Zingeving is één van de Belangrijkste Factoren voor Welzijn

Geestelijke Begeleiding

In geestelijke begeleiding gaan we op zoek naar wat van betekenis en waarde is in je leven.

 • Wat geeft zin aan je leven?
 • Hoe kan je betekenis geven aan een ingrijpende gebeurtenis?
 • Je kan door veel dingen in beslag genomen worden. Hoe vind je daarin een eenheid, een verband?
 • Het kan ook zijn dat je op zoek bent naar een nieuwe richting in je leven.
 • Of je wilt opnieuw ontdekken wat echt waardevol voor je is. Je bent de spirit kwijtgeraakt in wat je doet en hoe je leeft, en je bent daar weer naar opzoek.
 • Waar ligt je diepste verlangen?

Bij de geestelijke begeleiding is de vraag van de begeleide het uitgangspunt. Die levensvraag helder krijgen en ontdekken wat erachter schuilgaat is de basis voor het verder samen op weg gaan. De geestelijk begeleider kan daarbij een reisgenoot of gids zijn, maar gaandeweg zal blijken dat de Geest met een hoofdletter G de belangrijkste begeleider is.

Binnen de geestelijke begeleiding zoeken we de verbondenheid met die geestelijke inspiratie. Hoe raak je (opnieuw) verbonden met die geestelijke waarden van het goede, het waardevolle, de liefde, de hoop, de gerechtigheid, de barmhartigheid. In de traditie heeft dit alles te maken met de Geest van God. Hoe kan dit kleur en betekenis geven aan de invulling van je leven? Soms is nieuwe taal nodig om deze werkelijkheid te herkennen en er weer uit te leven.

Het gaat erom om te leren onderscheiden waar het op aankomt. Welke stem moet jij volgen in de veelheid van stemmen die om je heen en in jezelf klinken. Hoe vind je je eigen pad hierin. We maken hierbij gebruik van stilte, meditatie en open gesprekken. Geestelijke begeleiding biedt een open ruimte om door te groeien op je eigen geestelijke weg. Het gaat erom dat je weer aanwezig komt bij de kern van wie je bent. Dat jouw geest zich weer verbonden weet met de Geest van God.

We putten daarbij uit verhalen en inzichten uit de rijke geestelijke traditie van wijzen en gelovigen. Ze kunnen sporen aanreiken om jou op jouw weg met God te helpen. Niet voor niets wordt God ook ‘bron van leven’ genoemd.

Het contact met de geestelijk begeleider begint met een oriënterende ontmoeting:

 • kennismaking tussen begeleide en begeleider,
 • verkennen van de vraag, het verlangen vanwaaruit de begeleide naar begeleiding zoekt,
 • afstemmen van de verwachtingen t.a.v. het traject van de begeleiding
 • informatie over de aard en inhoud van de begeleiding en de mogelijke werkvormen
 • afspraken maken over het vervolg

Vanaf het begin vindt de begeleiding plaats in het vertrouwen dat de Aanwezige zelf de begeleider wil zijn.

Wanneer je je herkent in bovenstaande vragen en aanpak dan is geestelijke begeleiding een weg die je kan gaan. Weet je vrij om contact op te nemen. Samen kunnen we ontdekken wat de mogelijkheden voor je zijn.