Zingeving is één van de Belangrijkste Factoren voor Welzijn

Kruispunten in het leven

Kruispunten in het leven zijn vaak momenten van nieuwe oriëntatie en bezinning. Je staat stil bij, of ontdekt opnieuw wat belangrijk is in je leven. Wat geeft je leven betekenis? Wat is voor jou van waarde. Het gaat uiteindelijk om datgene wat je leven echt waardevol maakt. Hoe goed is het om daar dan ook aandacht aan te geven en tijd voor vrij te maken. Geestelijke begeleiding kun je ontvangen om hier weer mee in contact te komen.

Bij kruispunten kun je denken aan:

          Een nieuwe baan of studie

          Huwelijk of samenwonen

          Doop of ander initiatieritueel van een kind

          Uitvaart of afscheid van een geliefde

Na een vrijblijvend kennismakingsgesprek kunnen we drie of vier bijeenkomsten plannen waarin op zoek gaan naar de betekenis voor jou of jullie van dit kruispunt en welk verlangen of gemis erachter schuilgaat. Het is mogelijk dat er bij huwelijk, doop en uitvaart ook invulling gegeven wordt aan een viering of dankdienst voor het leven.