Zingeving is één van de Belangrijkste Factoren voor Welzijn

Ter zake

Persoonlijke Geestelijke Begeleiding
Het kennismakingsgesprek voor Geestelijke Begeleiding is gratis. Vervolgafspraken kosten €70,- per sessie van 1 uur *. In principe zullen er maximaal zes gesprekken plaatsvinden. 

Geestelijke begeleiding voor predikanten
Voor de kosten van de aangestuurde uren begeleiding kunnen de predikanten en kerkelijk werkers één keer per vijf jaar een declaratie indienen bij het PCTE, het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie, tot een maximum van € 600, maar niet meer dan de werkelijke kosten.

Geestelijke Begeleiding bij een viering of een dankdienst voor het leven
De viering of dankdienst voor het leven €300,-. Dit omvat twee keer een uur een gesprek en de viering zelf. Daarnaast is het mogelijk een geestelijk begeleidingstraject te krijgen. Dit kost dan €70,- per sessie van 1 uur.

Ik heb de opleiding Geestelijke Begeleiding gevolgd en ben lid van de Beroepsvereniging Gaandeweg. Dat betekent dat sommige verzekeringen de begeleiding vergoeden. Dit geldt bijvoorbeeld voor de ziektekostenverzekering van Dominass. Predikanten mogen in het kader van hun Persoonlijjke Educatie de vergoeding die ze hiervoor krijgen, gebruiken voor het ontvangen van geestelijke begeleiding door een erkend Geestelijk Begeleider. Het is ook mogelijk dat de instelling waarbij u werkt de geestelijke begeleiding vergoed.

* Of na overleg naar draagkracht

De genoemde bedragen zijn bestemd voor de Protestantse Gemeente in Zaandam. U ontvangt dan ook een declaratie met daarop het rekeningnummer van de kerk. Voor gemeenteleden van de Protestantse Gemeente in Zaandam mag de vergoeding ook een onderdeel zijn van de vrijwillige bijdrage.

Gaandeweg